Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Slepebåt/slepefartøy

Regjeringen foreslår i budsjettet for 2010 å øke bevilgningen til den statlige slepebåtberedskapen med til sammen 127 millioner kroner. Den statlige slepebåtberedskapen i Nord-Norge styrkes til tre slepefartøy på helårsbasis. I tillegg foreslås det å opprette en statlig slepebåtberedskap på Sørlandet med et døgnbemannet fartøy. Kystverket skal også utarbeide en plan for slepeberedskap på Vestlandet.