Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Soningskø

Regjeringen utarbeidet våren 2006 en plan (Rask reaksjon – Tiltak mot soningskø og for bedre innhold i soningen) for avvikling av soningskøen. Planen inneholdt mange ulike tiltak, for eksempel økt kapasitet, bedre utnyttelse av eksisterende kapasitet og økt bruk av alternative reaksjoner.

Per 4. september 2009 var det 250 ubetingede dommer i kø for straffegjennomføring. Av disse var 132 under søknadsbehandling for straffegjennomføring med elektronisk kontroll. I prosjektperioden tar saksbehandlingen mer enn de 60 dagene som er fristen for iverksettelse av dommer. På sikt vil det bli vurdert å sette en egen frist for disse sakene. Av de gjenstående 118 sakene er 79 innkalt i september, 28 i oktober og én i november. Kun 10 har ikke fått fastlagt dato for straffegjennomføring. Per 4.september 2009 var køen for samfunnstraff på 36 dommer og for bøtesoning 498 dommer.

Soningskøen kan ansees som avviklet, i tråd med målsettingen i Soria Moria-erklæringen.