Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Spesialenheten for politisaker

Spesialenheten for politisaker skal sikre en lik og rettferdig behandling av saker som gjelder spørsmål om en ansatt i politiet eller påtalemyndigheten har begått en straffbar handling i tjenesten. Finstadutvalget påpeker i NOU 2009: 12 Et ansvarlig politi at Spesialenheten for politisaker er underdimensjonert. Regjeringen foreslår derfor å styrke Spesialenheten for politisaker med to stillinger fra høsten 2010. Bevilgningen til Spesialenheten for politisaker foreslås på denne bakgrunn økt med 650 000 kroner i 2010.

Se også Politi og påtalemyndighet.