Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Standard Norge - standardisering

Regjeringen foreslår en bevilgning på 30,5 millioner kroner til standardisering for å legge til rette for at Standard Norge fortsetter å ivareta norske næringslivsinteresser i standardiseringsarbeidet. Av dette skal 3 millioner kroner brukes til en delvis dekning av kostnadene ved ISOs (International Organization of Standardization) generalforsamling i Oslo i 2010.

Se også Nærings- og handelsdepartementets fagproposisjon.