Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksom­heten (SDØE)

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE) ble opprettet med virkning fra 1. januar 1985. De fleste av Statoils utvinningstillatelser på norsk kontinentalsokkel ble delt i en direkte økonomisk del til staten (SDØE) og en økonomisk del til Statoil. Staten forbeholder seg SDØE-andel i forbindelse med konsesjonstildeling av utvinningstillatelser på kontinentalsokkelen. Hvor stor SDØE-andel staten tar kommer an på forventet lønnsomhet og ressurspotensialet i den enkelte utvinningstillatelse. På den måten er SDØE-ordningen er et feltspesifikt virkemiddel. Petoro AS ivaretar SDØE på vegne av staten.

Ordningen innebærer at en fastsatt andel av inntekter, kostnader og investeringer knyttet til de enkelte utvinningstillatelser og felt på kontinentalsokkelen samt tilknyttede anlegg, kanaliseres over statsbudsjettet.

Netto kontantstrøm fra SDØE anslås i budsjettet for 2010 til 81,1 milliarder kroner. En gjennomsnittlig oljepris i 2010 på 425 kroner per fat ligger til grunn for anslaget. Totale investeringer under SDØE anslås til 23 milliarder kroner. De største prosjektene med hensyn til investeringer i 2010 er Troll Olje, Ormen Lange, Heidrun, Gassled, Gullfaks, Åsgård, Norne, Snorre, Gjøa og Troll Gass.

Les mer i Olje- og energidepartementets fagproposisjon.