Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Statens obligasjonsfond

Statens obligasjonsfond ble etablert 6. mars 2009. Fondet skal bidra til økt likviditet i og bedre kapitaltilgang til kredittobligasjonsmarkedet i Norge. Obligasjonsfondet er et generelt virkemiddel overfor obligasjonsmarkedet, hvor fondet sammen med andre investorer vil kjøpe obligasjonslån utstedt av norske foretak i både førstehånds- og andrehåndsmarkedet.

Finansdepartementet fastsatte 18. mars 2009 forskrift om forvaltningen av Statens obligasjonsfond. Det ble samtidig gitt fullmakt til Folketrygdfondet til å starte investeringene, som har en samlet ramme på inntil 50 milliarder kroner. Per 17. august 2009 var 6,2 milliarder kroner av den samlede rammen plassert i obligasjonsmarkedet.