Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Statens pensjonsfond – Norge

Statens pensjonsfond – Norge (SPN) er en del av Statens pensjonsfond, og markedsverdien SPN var 98,9 milliarder kroner per 30. juni 2009, som er 11,2 milliarder kroner høyere enn verdien ved inngangen til året. Grunnkapitalen i SPN stammer i hovedsak fra overskudd på trygderegnskapene etter innføringen av folketrygden i 1967 og fram til slutten av 1970-tallet. Avkastningen av midlene legges løpende til fondet. SPN forvaltes av Folketrygdfondet.

Se også:
Statens pensjonsfond
Statens pensjonsfond – Utland