Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Studenter - kvotestudenter

Kvoteordningen er en bistandsordning for studenter fra fattige land. Det tar i dag lang tid før kvotestudentene får utbetalt støtte fra Statens lånekasse for utdanning. Dette skyldes i hovedsak at det tar tid å få personnummer og bankkonto, noe som er en forutsetning for å søke om støtte fra Statens lånekasse for utdanning. Situasjonen er problematisk for mange av kvotestudentene, som har lite egne midler til å finansiere livsopphold fram til de mottar støtte fra Statens lånekasse for utdanning. Regjeringen foreslår derfor en ny ordning der kvotestudentene får utbetalt et startstipend tilsvarende to måneders basisstøtte når de ankommer lærestedet i Norge. Regjeringen foreslår å bevilge 7,5 millioner kroner til tiltaket i 2010.

Les mer under i programkategori 07.80 i Kunnskapsdepartementets fagproposisjon.