Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Svalbardbudsjettet

Det legges opp til en fortsatt stabil og forutsigbar myndighetsutøvelse og en god samfunnsutvikling på Svalbard, jamfør St.meld. nr. 22 (2008-2009) Svalbard. Regjeringen foreslår at det i 2010 bevilges midler til å øke Sysselmannens driftsbudsjett, sette Longyearbyen lokalstyre bedre i stand til å møte utfordringer innen skole- og barnehagesektoren, samt til å videreføre arbeidet med utbedring av sysselmannsboligen.

Se også Longyearbyen lokalstyre.