Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sykefravær

Statistisk sentralbyrå offentliggjør tall over det totale sykefraværet fordelt på det egenmeldte og det legemeldte fraværet. Sykefraværet måles i denne statistikken som andelen tapte dagsverk i prosent av alle avtalte dagsverk.

Fra 2007 til 2008 økte det totale sykefraværet i gjennomsnitt med om lag 2 prosent Så langt i år har sykefraværet ligget høyere enn på samme tid i fjor. I 2. kvartal lå det samlede sykefraværet 4,7 prosent høyere enn 2. kvartal 2008. Det er det legemeldte sykefraværet som øker, mens det har vært en nedgang i det egenmeldte sykefraværet.

I statsbudsjettet for 2010 er det lagt til grunn at det trygdefinansierte sykefraværet, målt ved antall sykepengedager per sysselsatt, øker med 7 prosent fra 2008 til 2009. For 2010 legges det til grunn en vekst i sykefraværet på 1 prosent i forhold til det gjennomsnittlige nivået i 2009. Utgiftene til sykepenger for arbeidstakere er anslått til 31,5 milliarder kroner i 2009 og til 32,8 milliarder kroner i 2010. Til sammenlikning ble det utbetalt 27,7 milliarder kroner i 2008.