Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sykehusinvesteringer

Regjeringen legger til rette for igangsetting av nytt lokalsykehus i Vesterålen gjennom et forslag til en låneramme på 305 millioner kroner, hvorav en lånebevilgning for 2010 på 65 millioner kroner. Prosjektet har en total kostnadsramme på 800 millioner kroner.

I Regjeringens budsjettforslag er det også satt av inntil 250 millioner kroner i investeringslån til kjøp av tomt på Gullaug i Lier kommune. Bevilgningen innebærer ikke noen endring i prioriteringsrekkefølgen til sykehusprosjekter i Helse Sør-Øst.