Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sykehusøkonomi

Regjeringen legger til rette for at flere pasienter kan få behandling og ventetidene holdes lave. Ut over generell pris- og lønnsjustering foreslår Regjeringen å bevilge 1 452 millioner kroner mer til drift i 2010 sammenliknet med saldert budsjett 2009, med følgende fordeling:

- Vekst i pasientbehandlingen med om lag 1,3 prosent fra 2009 til 2010: 885 millioner kroner

- Ny inntektsfordeling gjennom økt bevilgning: 525 millioner kroner

- Opptrappingsplan for rusfeltet styrkes med 150 millioner kroner, hvorav 42 millioner kroner til spesialisthelsetjenesten.

Les mer i Helse- og omsorgdepartementets fagproposisjon, kapittel 732.