Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Tilleggsforskudd

Regjeringen foreslår at fristene for innbetaling av tilleggsforskudd etter skattebetalingsloven § 4-7 samordnes til 31. mai. Etter dagens ordning er innbetalingsfristen 30. april for lønnstakere og pensjonister, og 31. mai for næringsdrivende. Forslaget innebærer den fordel for lønnstakere og pensjonister at de enda tettere opp til skatteoppgjøret kan innbetale tilleggsforskudd, og dermed unngå rentetillegg på restskatt.

Se også Skatte- og avgiftsopplegget 2010, lovendringer kapittel 16.