Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Tobakksvarer

Avgift på tobakksvarer er delt inn i seks avgiftsgrupper: sigaretter, sigarer, røyketobakk, snus, skrå og sigarettpapir/hylser. Bruk av tobakksvarer medfører helseskader. Regjeringen foreslår å øke avgiftene på tobakkvarer med 5 prosent reelt i 2010.

Se også Skatte-, avgifts- og tollvedtak, avsnitt 3.4.