Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Tog

Staten kjøper bedriftsøkonomisk ulønnsom persontransport med tog. Regjeringen foreslår å bevilge 1,7 milliarder kroner til formålet i 2010. Dette er om lag samme nivå som i 2009.

Se også pressemelding fra Samferdselsdepartementet om jernbane.