Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Toppskatt

Regjeringen foreslår å holde satsene og innslagspunktene i toppskatten reelt uendret. Det innebærer at innslagspunktene justeres med forventet lønnsvekst til 456 400 kroner i trinn 1 og 741 700 kroner i trinn 2.

Se også Skatte-, avgifts- og tollvedtak kapittel 2.2.1.