Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Trafikkflygerutdanning

Regjeringen foreslår at det etableres en offentlig finansiert trafikkflygerutdanning (bachelor i luftfart) ved Universitetet i Tromsø. Det foreslås å bevilge om lag 13,5 millioner kroner i 2010. Fullt utbygd, fra og med 2012, har studiet en kostnad på om lag 30,5 millioner kroner.