Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Trosopplæring

For videre gjennomføring av trosopplæringsreformen foreslår Regjeringen en bevilgningsøkning på 20 millioner kroner. Reform av trosopplæringen i Den norske kirke ble påbegynt i 2004, med opptrapping hvert år siden. Forslaget innebærer at bevilgningen til trosopplæring vil utgjøre 170 millioner kroner i 2010.