Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Universitet og høyskoler -samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)

Regjeringen foreslår å øke basisbevilgningen til universitet og høyskolene med 50 millioner kroner for å bidra til klarere arbeidsdeling og mer forpliktende faglig samarbeid mellom institusjoner og fagmiljø. Samarbeidet skal ikke utvikle seg gjennom politisk styrte strukturreformer, men gjennom frivillige prosesser.