Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Utbytte - Baneservice

Det har ikke blitt tatt utbytte fra Baneservice AS i 2008 eller 2009 på grunn av negative årsresultater. Foreløpig resultatanslag for 2009 tilsier et resultat på 10 millioner kroner. Det forventes likevel at selskapet vil ha negativ fri egenkapital ved utgangen av 2009. På dette grunnlag foreslår Regjeringen at det heller ikke budsjetteres med utbytte fra Baneservice AS i 2010. Endelig utbytte fra selskapet fastsettes av selskapets generalforsamling.