Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Utbytte - Statnett SF og StatoilHydro ASA

Regjeringen budsjetterer med et utbytte fra Statnett SF på 180 millioner kroner for regnskapsåret 2009. Utbyttet utgjør 50 prosent av konsernets anslåtte resultat etter skatt.

Regjeringen budsjetterer med et utbytte fra StatoilHydro ASA på 15 489 millioner kroner for regnskapsåret 2009. Dette er ikke et forventningsrettet estimat, men en teknisk fremskrivning av utbytte som ble utbetalt fra StatoilHydro ASA for regnskapsåret 2008.

Les mer i Olje- og energidepartementets fagproposisjon.