Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Utbytte fra selskaper hvor Nærings- og handelsdepartementet forvalter statens eierskap

Det samlede utbyttet fra selskap hvor Nærings- og handelsdepartementet forvalter statens eierskap er i 2010 budsjettert til 4, 6 milliarder kroner. Dette er 6,37 milliarder kroner lavere enn utbyttet fra de samme selskapene i 2009. Årsaken er fortsatt lav inntjening og ønske om å styrke soliditeten. På samme tid vil ikke Statkraft ha de ekstraordinære store inntektene som de hadde i 2008, og som ga grunnlag for et utbytte på 10 milliarder kroner i 2009.

Les mer i Nærings- og handelsdepartementets fagproposisjon.