Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Utdanning og forskning globalt

Utdanning er et viktig virkemiddel for å bekjempe fattigdom og bidra til demokratisk samfunnsutvikling i fattige land. Regjeringen foreslår å øke støtten til FNs barnefond Unicef med 50 millioner kroner for å sikre barn skolegang og kvalitet på undervisningen i en rekke land.

Regjeringen vil kanalisere en større del av utdanningsstøtten gjennom internasjonale institusjoner som Unicef og Verdensbanken. De senere års internasjonale innsats har ført til en betydelig økning av antall barn som går på skolen. Den største utfordringen er å sikre et godt utdanningstilbud for barn som er vanskelige å nå og som bor i land i konflikt. I den bilaterale bistanden har det vært et spesielt fokus på utdanning i sårbare stater. Derfor er utdanning viktig i norsk bistand til Afghanistan, Det palestinske området og Sudan gjennom flergiverfondene. Som eksempel er 46 prosent av flergiverfondet i Afghanistan øremerket det nasjonale utdanningsprogrammet.

Høyere utdanning og forskning er viktig for landenes kunnskapsutvikling og økonomiske utvikling. Regjeringen foreslår å øke bevilgninger til forskning og høyere utdanning med 20 millioner kroner til forskningsprogram i samarbeid med India. Samtidig vil Regjeringen støtte samarbeid mellom institusjoner i utviklingsland og Norge, spesielt der norske institusjoner og miljøer har særlig kompetanse og erfaringer å dele. Støtte til forskning om utviklingsspørsmål er også viktig, som bidrag til utformingen av utviklingspolitikken og innretningen av samarbeidet med utviklingsland.