Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Utenrikstjenesten

Regjeringen arbeider målrettet for at Utenrikstjenesten skal kunne ivareta Norges interesser i utlandet på en best mulig måte. Det foretas løpende vurderinger av hvordan tilgjengelige ressurser skal disponeres slik at de kan settes inn der det til enhver tid er størst behov for dem. Det er viktig for Regjeringen at Norge skal kunne møte nye utfordringer, samtidig som samlede politiske prioriteringer ivaretas. Et eksempel er økning i bemanningen ved ambassaden i New Delhi i 2010 som ledd i arbeidet med å gjennomføre Regjeringens India-strategi.