Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

Valuta - brudd på deklareringsplikten

Pengebeløp over 25 000 kroner som føres ut eller inn av Norge, skal deklareres hos tollmyndighetene. Regjeringen foreslår å innføre en adgang for tollmyndighetene til å ilegge et overtredelsesgebyr på inntil 30 prosent ved brudd på denne deklarasjonsplikten. De mest alvorlige sakene skal fortsatt overlates til politiet.

Se også Skatte- og avgiftsopplegget 2010, lovendringer kapittel 5.5.