Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

Veg

Regjeringen foreslår å bevilge drøye 14 milliarder kroner til veg, en økning på nærmere 23 prosent fra saldert budsjett 2009, korrigert for virkningene av forvaltningsreformen.

Fra 1. januar 2010 blir en større del av dagens riksveger overført til fylkeskommunene, og dermed er disse vegene ikke lenger en del av statsbudsjettet.

Det er budsjettert med drøye 5,6 milliarder kroner til riksveginvesteringer, en økning på 28,5 prosent fra saldert budsjett 2009, korrigert for forvaltningsreformen. Sammen med bevilgninger til rassikring på 850 millioner kroner, øker bevilgningene til investeringer med 34,3 prosent, sammenlignet med 2009. Av disse midlene er 500 millioner kroner satt av til fylkesvegnettet.

Større riksvegprosjekt (over 100 millioner kroner) der Regjeringen foreslår prosjektering, forberedende arbeid og mulig anleggsstart i 2010 finansiert av statlige bevilgninger og bompenger:

 •  EI8 Sydhavna i Oslo
 •  E18 Melleby – Momarken i Østfold
 •  Rv2 Kongsvinger – Slomarka i Hedmark
 •  E18 Gulli – Langåker i Vestfold
 •  E39 Svegatjøn – Rådal i Hordaland
 •  E6 Fønhus Bagn - Bjørgo i Oppland
 •  E6 Jaktøya – Tonstad i Sør Trøndelag
 •  E39 Lavik ferjekai i Sogn og Fjordane
 •  Rv 3 Åsta bru med tilknytingsvegar i Hedmark
 •  E6 Harran – Nes bru i Nord Trøndelag

Større riksvegprosjekter som er planlagt åpnet for trafikk i 2010:

 •  E18 Krosby – Knapstad (Østfold)
 •  E39 Stangeland – Sandved (Rogaland)
 •  E39 Tjensvollkrysset (Rogaland)
 •  E6 Nordre avlastningsveg (Sør-Trøndelag)
 •  E39 Renndalen – Staurset (Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag)
 •  E6 Majavatn (Nordland)

Se også pressemelding fra Samferdselsdepartementet.