Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

Verneområder - verdiskaping og forvaltning

Regjeringen følger opp satsingen på verneområder og foreslår en bevilgningsøkning på 19 millioner kroner, fra 16 til 36 millioner kroner. Av økningen foreslås 4 millioner kroner bevilget til utvikling av naturbasert reiseliv i kommunene rundt nyopprettede Breheimen nasjonalpark.

I 2010 er det opprettet en ny tilskuddspost for ”Verdiskapingsprogrammet for naturarven”. Det foreslås en bevilgning på 10 millioner kroner under Miljøverndepartementet. I tillegg foreslås det under Kommunal- og regionaldepartementet en økning av prosjektmidlene til programmet fra 5 millioner kroner til 10 millioner kroner. Satsingen skal legge grunnlaget for en økonomisk, sosial, kulturell og miljømessig verdiskaping som bidrar til at verneområdene og andre viktige naturområder blir en viktig ressurs i samfunnsutviklingen.

Forvaltningen av verneområdene foreslås styrket gjennom etablering av en ny ordning for lokal forvaltning av nasjonalparker og store verneområder. Regjeringen følger opp fjorårets budsjettøkning til forvaltning av verneområdene med ytterligere 54 millioner kroner. Midlene vil blant annet gå til ansettelse av nasjonalparkforvaltere, utarbeidelse av forvaltningsplaner, styrket oppsyn og styrking av naturinformasjonssentre.