Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

Videregående opplæring - økt fullføring

Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 58 millioner kroner slik at flere vil fullføre videregående opplæring. Midlene skal benyttes til tettere oppfølging av elever med svake resultater, utprøving av nytt praktisk fag på ungdomstrinnet og utviklingsarbeid for bedre oppfølging av ungdom utenfor opplæring og arbeid. I beløpet inngår 5 millioner kroner til utvikling av opplæringsmodeller tilpasset voksne arbeidsledige uten fullført videregående opplæring.