Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

Vold - Alternativ til vold (ATV)

Regjeringen ønsker at behandlingstilbudet til voldsutøvere skal videreutvikles og gjøres landsdekkende. Alternativ til vold (ATV) vil i den forbindelse ha en sentral rolle. Regjeringen foreslår derfor å øke tilskuddet til ATV med 1,6 millioner kroner i 2010, slik at det blir et tilbud 14 steder. Dette medfører også en styrking av den faglige og administrative oppfølgingen av ATV-tilbudene.