Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

Vold - omvendt voldsalarm

Lovforslag om innføring av elektronisk merking (omvendt voldsalarm) ble behandlet i Stortinget i mai 2009. Politiet utvikler den teknologiske løsningen, og det tas sikte på å starte testing i løpet av sommeren 2010.