Statsbudsjettet 2011

– Norge har klart seg bedre enn de fleste andre land gjennom finanskrisen. En hovedoppgave for den økonomiske politikken er å holde sysselsettingen oppe og arbeidsledigheten nede. Dette har vi lykkes godt med. Nå bygger vi videre på disse gode resultatene. Statsbudsjettet for 2011 er et ansvarlig budsjett for å sikre arbeidsplasser, velferd og verdiskaping sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Hovedsaker

Et budsjett for arbeid og velferd
– Med utsikter til vekst over trend i fastlandsøkonomien i 2011 og stabilisering av arbeidsledigheten klart under det historiske gjennomsnittet, er det nå riktig å stramme til i budsjettet og redusere avstanden til 4-prosentbanen, sier finansministeren.

Nøkkeltall i budsjettet for 2011
Aktiviteten i norsk økonomi er på vei opp, og det anslås nå en vekst i fastlandsøkonomien på 1,7 prosent i år og 3,1 prosent neste år, som er over trendveksten i økonomien.

Statens inntekter og utgifter - en oversiktstabell
Statens samlede inntekter i 2011 er beregnet til 1 113 milliarder kroner og samlede utgifter til 960 milliarder kroner.

Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2011
Regjeringen foreslår å tilpasse skattereglene til pensjonsreformen slik at det skal lønne seg mer å arbeide ved siden av å motta pensjon. Samtidig videreføres og styrkes Regjeringens fordelingspolitikk gjennom skattesystemet. Samlede skatter og avgifter holdes om lag uendret.

Tallene bak figurene

Her finner du tallene bak figurene i Nasjonalbudsjett 2011, som legges ut i Excel- og Html-format.

Nye skatteregler for pensjonister

Skattereglene
for pensjons-
inntekt er foreslått
tilpasset
pensjons-
reformen.


Statsbudsjettet på 1-2-3

Her er en kortfattet oppsummering av forslaget til Statsbudsjett for 2011.

Fylkesoversikt

– budsjettiltak fordelt på fylkene

– budsjettiltak fordelt på fylkene

Budsjettspørsmål

Finansdepartementet svarer på alle budsjetthenvendelser og legger disse ut fortløpende her.

Finansdepartementet på regjeringen.no

Ønsker du mer informasjon om Finansdepartementet, gå til departementets nettsider.