Avgiftssatser 2011

Tabellen viser satser for 2011 samt 2010-satser. Alle særavgiftssatser er i utgangspunktet justert opp med 1,8 pst. fra 2010 til 2011 for å ta hensyn til forventet prisstigning. Små avvik fra dette skyldes avrundinger.

Avgiftskategori

2010

2011

Endring i pst.

Merverdiavgift, pst. av omsetningsverdien 1

Generell sats

25

25

-

Redusert sats

14

14

-

Lav sats

8

8

-

Avgift på alkoholholdige drikkevarer

Brennevinsbaserte drikkevarer over 0,7 vol.pst., kr/vol.pst. og liter

6,18

6,61

7,0

Annen alkoholholdig drikk fra 4,7 til og med 22 vol.pst., kr/vol.pst. og liter

4,03

4,31

6,9

Annen alkoholholdig drikk til og med 4,7 vol.pst., kr/liter

a) 0,0-0,7 vol.pst.

-

-

-

b) 0,7-2,7 vol.pst.

2,76

2,95

6,9

c) 2,7-3,7 vol.pst.

10,41

11,13

6,9

d) 3,7-4,7 vol.pst.

18,04

19,28

6,9

Avgift på tobakkvarer

Sigarer, kr/100 gram

212

227

7,1

Sigaretter, kr /100 stk.

212

227

7,1

Røyketobakk, kr/ 100 gram

212

227

7,1

Snus, kr/100 gram

82

92

12,2

Skrå, kr/100 gram

82

92

12,2

Sigarettpapir, kr/100 stk.

3,23

3,45

6,8

Engangsavgift på kjøretøy

Personbiler mv. Avgiftsgruppe a 2

Egenvekt, kr/kg

første 1 150 kg

35,67

36,31

1,8

neste 250 kg

77,74

79,14

1,8

neste 100 kg

155,51

158,31

1,8

resten

180,85

184,11

1,8

Motoreffekt, kr/kW

første 65 kW

55,10

0

-100,0

neste 25 kW

481,00

466,00

-3,1

neste 40 kW

1 297,33

1320,68

1,8

resten

2 702,77

2751,42

1,8

CO 2 -utslipp, kr per g/km

første 115 g/km

0,00

0,00

-

neste 20 g/km

725,00

738,00

1,8

neste 40 g/km

731,00

744,00

1,8

neste 70 g/km

1 704,00

1 735,00

1,8

resten

2 735,00

2 784,00

1,8

fradrag per gram utslipp under 50 g/km, gjelder kun kjøretøy med utslipp under 50 g/km

609,00

738,00

21,2

fradrag per gram utslipp under 115 g/km, gjelder ned til 50 g/km og kun for kjøretøy med utslipp under 115 g/km

609,00

620,00

1,8

Varebiler klasse 2. Avgiftsgruppe b, 3

pst. av personbilavgift

22

22

-

Campingbiler. Avgiftsgruppe c, 4

pst. av personbilavgift

22

22

-

Beltebiler. Avgiftsgruppe e,

pst. av verdiavgiftsgrunnlaget

36

36

-

Motorsykler. Avgiftsgruppe f,

Stykkavgift, kr

10 283

10 468

1,8

Motoreffektavgift, kr/kW

første 11 kW

0

0

-

resten

457,60

465,84

1,8

Slagvolumavgift, kr/cm 3

første 125 cm 3

0

0

-

neste 775 cm 3

35,31

35,95

1,8

resten

77,45

78,84

1,8

Snøscootere. Avgiftsgruppe g

Egenvekt, kr/kg

første 100 kg

14,49

14,75

1,8

neste 100 kg

28,99

29,51

1,8

resten

57,95

58,99

1,8

Motoreffekt, kr/kW

første 20 kW

38,65

39,35

1,8

neste 20 kW

77,27

78,66

1,8

resten

154,53

157,31

1,8

Slagvolum, kr/cm 3

første 200 cm 3

3,03

3,08

1,7

neste 200 cm 3

6,04

6,15

1,8

resten

12,07

12,29

1,8

Drosje. Avgiftsgruppe h, 5

pst. av personbilavgift

40

40

-

Veteranbiler. Avgiftsgruppe i,

stykkavgift, kr

3 386

3 447

1,8

Minibusser. Avgiftsgruppe j, 6

pst. av personbilavgift

40

40

-

Årsavgift, kr/år

Bensinbiler og dieselbiler med fabrikkmontert partikkelfilter

2 790

2 840

1,8

Dieselbiler uten fabrikkmontert partikkelfilter

3 245

3 305

1,8

Campingtilhengere

1 045

1 065

1,9

Motorsykler

1 705

1 735

1,8

Traktorer, mopeder mv.

395

400

1,3

Vektårsavgift, kr/år

varierer

varierer

1,8

Omregistreringsavgift

varierer

varierer

1,8

Avgift på båtmotorer , kr/hk

150,50

153,00

1,7

Veibruksavgift på bensin, kr/liter

Svovelfri 7

4,54

4,62

1,8

Lavsvovlet 8

4,58

4,66

1,7

Veibruksavgift på autodiesel, kr/liter

Svovelfri 9

3,56

3,62

1,7

Lavsvovlet 10

3,61

3,67

1,7

Biodiesel

1,78

1,81

1,7

Avgift på elektrisk kraft, øre/kWh

Generell sats

11,01

11,21

1,8

Redusert sats

0,45

0,45

-

Grunnavgift på mineralolje mv.

Mineralolje, kr/liter

0,886

0,983

10,9

Mineralolje i treforedlingsindustrien, produksjon av fargestoffer og pigmenter, kr/liter

0,126

0,126

-

Avgift på smøreolje, kr/liter

1,80

1,83

1,7

CO 2 -avgift

Petroleumsvirksomhet, kr/liter eller Sm 3

0,47

0,48

2,1

Mineralolje, kr/liter

0,58

0,59

1,7

Mineralolje i innenriks luftfart, kr/liter

0,68

0,69

1,5

Mineralolje i treforedlings-, sildemel- og fiskemelindustrien, kr/liter

0,30

0,31

3,3

Bensin, kr/liter

0,86

0,88

2,3

Naturgass, kr/Sm 3

0,43

0,44

2,3

LPG, kr/kg

0,65

0,66

1,5

Redusert sats for naturgass, kr/Sm 3

0,05

0,05

-

Svovelavgift, kr/liter

0,075

0,076

1,3

Avgift på utslipp av NO X , kr/kg

16,14

16,43

1,8

Avgift på sluttbehandling av avfall , kr/tonn

Avgift på deponering av avfall

275

280

1,8

Avgift på avfall som deponeres med dispensasjon fra deponiforbudet

455

463

1,8

Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier

Trikloreten, kr/kg

62,06

63,18

1,8

Tetrakloreten, kr/kg

62,06

63,18

1,8

Miljøavgift på klimagassene HFK og PFK

Kr/tonn CO 2 -ekvivalenter

208,68

212,44

1,8

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv., kr/kg

17,60

17,92

1,8

Avgift på alkoholfrie drikkevarer

Ferdigvare, kr/liter

2,76

2,81

1,8

Konsentrat (sirup), kr/liter

16,83

17,13

1,8

Sukkeravgift, kr/kg

6,82

6,94

1,8

Avgift på drikkevareemballasje, kr/stk.

Grunnavgift, engangsemballasje

1,02

1,04

2,0

Miljøavgift

a) Glass og metall

4,97

5,06

1,8

b) Plast

3,00

3,05

1,7

c) Kartong og papp

1,24

1,26

1,6

Dokumentavgift, pst. av salgsverdi

2,5

2,5

-

1) Endring i merverdiavgift er oppgitt i prosentpoeng.
2) Gruppe a: Personbiler, varebiler klasse 1 og busser under 6 meter med inntil 17 seteplasser. For kjøretøy der CO 2 -utslipp ikke er oppgitt, brukes slagvolum som avgiftskomponent.
3) Gruppe b: Varebiler klasse 2. Endring oppgitt i prosentpoeng.
4) Gruppe c: Campingbiler. Endring oppgitt i prosentpoeng.
5) Gruppe h: Drosje og transport av funksjonshemmede. 100 pst. for CO 2 -komponenten. Endring oppgitt i prosentpoeng.
6) Gruppe j: Busser under 6 meter med inntil 17 sitteplasser, hvorav minst 10 er montert i fartsretningen. Endring oppgitt i prosentpoeng.
7) Bensin som har et svovelinnhold på 10 ppm eller lavere.
8) Bensin som har et svovelinnhold mellom 10 ppm og 50 ppm.
9) Diesel som har et svovelinnhold på 10 ppm eller lavere.
10) Diesel som har et svovelinnhold på mellom 10 ppm og 50 ppm.

Kilde: Finansdepartementet.