Fordelingsvirkning av skattesatsene

Tabellen viser fordelingsvirkning av Regjeringens forslag til nytt skatteopplegg i ulike intervaller for bruttoinntekt.1 Gjennomsnittlig endring.

Skatteopplegget for 2011 sammenlignet med lønnsjusterte 2010-regler (referansesystemet). Alle personer 17 år og eldre. Kroner. Negative tall betyr lettelser.

Bruttoinntekt.
1000-kroner

Antall

Gjennom-snittlig skatt i
referanse-systemet for 2010

Gjennomsnittlig endring
i skatt med forslaget

Gjennomsnittlig skatt
med forslaget. Prosent

0 - 150

       562 000

5 700

-1 200

6,0

150 - 200

350 800

16 100

-2 700

7,6

200 - 250

352 900

29 700

-1 300

12,6

250 - 300

345 600

47 400

-500

17,1

300 - 350

356 500

66 000

200

20,3

350 - 400

364 500

83 000

500

22,3

400 - 450

325 600

99 300

600

23,5

450 - 500

265 600

116 200

600

24,7

500 - 600

331 100

144 300

600

26,6

600 - 750

232 400

194 300

700

29,3

750 - 1000

151 500

275 100

700

32,3

1000 - 2000

99 200

464 400

900

36,2

2000 - 3000

10 700

941 300

1 000

39,4

3000 og over

7 700

2 651 800

1 600

41,9

I alt

3 756 200

96 900

-300

24,8

1) Omfatter ikke avgiftsendringer. Avrundet til nærmeste 100 kroner.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.