Noen diagrammer om nye skatteregler

Figuren viser skatt på pensjon for enslig alderspensjonist med kun pensjon og standardfradrag med gjeldende regler. 2010. Kroner

Kilde: Finansdepartementet.

 

 

Figuren viser skatt på pensjon for enslig alderspensjonist med forslaget sammenlignet med gjeldende regler og høringsforslaget. 2011.Kroner

Kilde: Finansdepartementet.

 

 

Figuren viser marginalskatt på arbeid for enslig alderspensjonist med forslaget og gjeldende regler. Prosent

Kilde: Finansdepartementet.

 

 

Figuren viser endring i inntekt etter skatt for AFP- og alderspensjonister med forslag til endringer i pensjonsskattereglene sammenlignet med gjeldende regler og forslaget i høringsnotatet. Etter samlet bruttoinntekt. 2011. Kroner

Kilde: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå.

 

Figuren viser sammensetning av inntekt for AFP- og alderspensjonister fordelt etter bruttoinntektsintervall. Annen inntekt består hovedsakelig av næringsinntekt. Tusen kroner. 2008

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

 

 

Figur 3.7 Nettoformue for AFP- og alderspensjonister fordelt etter bruttoinntektsintervall. Tusen kroner. 2008

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

 

 

Figuren viser beregnet skattefordel for enslig alderspensjonist sammenlignet med enslig lønnstaker. Med gjeldende regler og forslag. 2011. Kroner

Kilde: Finansdepartementet.


_______________________________

Les mer: