Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Oslo

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 

 

 • Regjeringen foreslår en økning på 22,3 millioner kroner til etablering av 210 nye studieplasser og opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009 ved Universitetet i Oslo. Videre foreslås det en økning på 6,8 millioner kroner som følge av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen. Det foreslås også en bevilgning på 60 millioner kroner til utstyr i forbindelse med restaurering av sentrumsbygningene. Totalt foreslås en bevilgning på 4,3 milliarder kroner til universitetet. I tillegg foreslås en bevilgning på 28,2 millioner kroner til Samordna Opptak, som administreres av Universitetet i Oslo.
 • Fase 1 av restaureringen av Domus Media og de andre sentrumsbygningene ved Universitetet i Oslo videreføres i 2011. Prosjektet skal være ferdig i 2012. Det er avsatt 121 millioner kroner i budsjettforslaget og kostnadsrammen er på 520 millioner kroner. I budsjettforslaget foreslås det bevilget 45 millioner kroner til å starte opp fase 2 i restaureringsarbeidene. Kostnaden ventes å ligge innenfor en ramme på 371,8 millioner kroner. Fase 2 skal være ferdig 2. halvår 2014.
 • Bygging av nytt tilbygg til Domus Medica ved Universitetet i Oslo startet i 2010 og skal etter planen være ferdig 2. halvår 2012. Den totale kostnaden er beregnet til 521,7 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår en økning på 23,3 millioner kroner til etablering av 255 nye studieplasser og opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009 ved Høgskolen i Oslo. Videre foreslås det en økning på 1,7 millioner kroner som følge av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen. Det foreslås også en bevilgning på 106,5 millioner kroner til utstyr i forbindelse med nytt bygg for høgskolen. Totalt foreslås en bevilgning på 1,281 milliarder kroner til høyskolen.
 • For Høgskolen i Oslo skal det tidligere Patologibygget ved det gamle rikshospitalet i Pilestredet Park bygges om og rehabiliteres. Bygget skal inneholde nye lokaler for sykepleieutdanningen. Arbeidene startet i 2010. Det er avsatt 260 millioner kroner til prosjektet i 2011. Forventet ferdigstillelse er 1. halvår 2012.
 • Regjeringen foreslår en økning på 2,8 millioner kroner til opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009 ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Videre foreslås det en økning på 0,2 millioner kroner som følge av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen. Totalt foreslås en bevilgning på om lag 133 millioner kroner til høyskolen.
 • Regjeringen foreslår en økning på 1,2 millioner kroner til etablering av 10 nye studieplasser og opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009 ved Norges idrettshøyskole. Videre foreslås det en økning på 0,2 millioner kroner som følge av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen. Totalt foreslås en bevilgning på 152,7 millioner kroner til høyskolen.
 • Regjeringen foreslår en økning på 3,2 millioner kroner til opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009 ved Norges musikkhøgskole. Videre foreslås det en økning på 0,5 millioner kroner som følge av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen. Totalt foreslås en bevilgning på 198,3 millioner kroner til drift av høyskolen. I tillegg foreslås det en bevilgning på 4 millioner kroner til drift av talentutviklingsprogram.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 241,7 millioner kroner til Norges veterinærhøyskole, herunder en økning på 0,5 millioner kroner som følge av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen.
 • Regjeringen foreslår en økning på 2,3 millioner kroner til opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009 ved Kunsthøgskolen i Oslo. Videre foreslås det en økning på 0,3 millioner kroner som følge av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen, og en økning på 23 millioner kroner til husleiekompensasjon. Totalt foreslås en bevilgning på 276,5 millioner kroner til drift av høyskolen. I tillegg foreslås det en bevilgning på 4,2 millioner kroner til operasanger og repetitørutdanning ved Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole.
 • Regjeringen foreslår en økning på 2,8 millioner kroner til etablering av 80 nye studieplasser ved Handelshøgskolen BI. Videre foreslås det en økning på 1 million kroner som følge av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen. Totalt foreslås en bevilgning på 211,4 millioner kroner til høyskolen.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 65,6 millioner kroner til Det teologiske menighetsfakultet, herunder en økning på 0,2 millioner kroner som følge av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 14,4 millioner kroner til Barrat Due musikkinstitutt. I tillegg foreslås det en bevilgning på 5,3 millioner kroner til talentutviklingsprogrammet Unge talenter.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 29,6 millioner kroner til Markedshøyskolen, Campus Kristiania, herunder en økning på 0,1 millioner kroner som følge av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 9,4 millioner kroner til Den norske Balletthøyskole.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 2,9 millioner kroner til Den norske Eurytmihøgskole.
 • Regjeringen foreslår en økning på 1,2 millioner kroner til etablering av 10 nye studieplasser og opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009 ved Diakonhjemmet høgskole. Videre foreslås det en økning på 0,2 millioner kroner som følge av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen. Totalt foreslås en bevilgning på 115,7 millioner kroner til høgskolen.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 6,7 millioner kroner til Fjellhaug misjonshøgskole.
 • Regjeringen foreslår en økning på 172 500 kroner til etablering av 5 nye studieplasser ved Høgskolen Diakonova. Totalt foreslås en bevilgning på 36,8 millioner kroner til høyskolen.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 10,2 millioner kroner til Høgskolen i Staffeldtsgate.
 • Regjeringen foreslår en økning på 295 000 kroner til etablering av 10 nye studieplasser ved Lovisenberg diakonale høgskole. Videre foreslås det en økning på 0,1 millioner kroner som følge av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen. Totalt foreslås en bevilgning på 62,4 millioner kroner til høyskolen.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 9,9 millioner kroner til Rudolf Steinerhøyskolen.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 19,4 millioner kroner til Norges informasjonsteknologiske høgskole.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 25,9 millioner kroner til Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret). Senteret mottok en ekstrabevilgning på 2 millioner kroner i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i 2010, og regjeringen foreslår å videreføre denne økningen i 2011. Tilskuddet skal bidra til at HL-senteret kan drive forskning, undervisning og formidling på områdene holocaust, folkemord, minoritetsspørsmål og menneskerettighetene.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 6,9 millioner kroner til Det europeiske Wergelandsenteret. Tilskuddet skal bidra til å gjøre Wergelandsenteret til et europeisk ressurssenter for opplæring i interkulturell forståelse, menneskerettigheter og aktivt medborgerskap.

 

Alle beløp i 1000-kroner

Tiltak

Vedtak 2010

Endring

Forslag 2011

Agenda X Skriveverksted

1 238

38

1 276

Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek

6 067

188

6 255

ASTA, Stiftelsen c/o Riksarkivet

476

15

491

Atelier Nord

2 621

81

2 702

Barnas Historie, Kunst og Kultur

3 571

111

3 682

Bibliotektjeneste for innvandrere og flyktninger

8 619

267

8 886

Black Box Teater

2 927

391

3 318

Bårdar Danseteater, turné med avgangsklassen

358

11

369

Center for Afrikansk Kulturformidling (CAK)

2 167

67

2 234

Cikada og Oslo Sinfonietta

2 338

72

2 410

CODA – Oslo International Dance Festival

1 500

47

1 547

Cosmopolite Scene

1 651

351

2 002

Damini House of Culture

239

7

246

Danseinformasjonen

3 669

114

3 783

Dansens Hus

31 116

1 464

32 580

Den Norske Opera og Ballett

440 422

48 153

488 575

Den Unge Scenen

2 100

65

2 165

Det Norske Kammerorkester

6 939

215

7 154

Det Norske Teatret

137 077

4 999

142 076

Dramatikkens Hus

11 500

358

11 858

Du Store Verden!

3 050

95

3 145

Emanuel Vigelands Museum

186

6

192

Griegselskapet i Oslo/Oslo Grieg Festival

112

3

115

Jødisk museum i Oslo

2 416

75

2 491

Kulturkirken Jacob

2 014

62

2 076

Kunst og kultur i Groruddalen

 

1 600

1 600

Kunstnernes hus

6 565

204

6 769

MIC Norsk musikkinformasjon

9 137

284

9 421

Nasjonal Jazzscene

7 925

246

8 171

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

244 824

7 590

252 414

Nationaltheatret

155 086

6 808

161 894

Nobels fredssenter

25 353

786

26 139

Nordic Black Theatre

5 800

480

6 280

Noregs Mållag

3 517

109

3 626

Norges musikkhøgskole, praktikantplasser

982

30

1 012

Norges Ungdomskor

373

12

385

Norsk Barnebokinstitutt

6 446

200

6 646

Norsk bibliotekforening

234

7

241

Norsk Dramatikkfestival

619

19

638

Norsk Folkemuseum/2009: Eidsvoll 1814

87 009

9 697

96 706

Norsk Form

26 210

811

27 021

Norsk Jazzforum

7 935

246

8 181

Norsk Sjøfartsmuseum

1 265

39

1 304

Norsk Skuespillersenter

1 592

49

1 641

Norsk Teater og orkesterforening (NTO)

413

13

426

Norsk Teknisk Museum

25 874

802

26 676

Norske Tekstilkunstnere

1 233

38

1 271

NOTAM - Norsk senter for teknologi i musikk og kunst

4 184

130

4 314

Ny Musikk

3 096

96

3 192

Oslo Danse Ensemble

1 560

48

1 608

Oslo domkor

479

15

494

Oslo Kammermusikkfestival

1 650

51

1 701

Oslo museum

8 297

257

8 554

Oslo-Filharmonien

117 921

10 556

128 477

PRODA (Gratis Daglig Trening)

1 987

62

2 049

Produksjonsnettverk for elektronisk kunst (PNEK)

1 032

32

1 064

RAM Galleri

1 303

40

1 343

Riksscenen - scene for nasjonal og internasjonal folkemusikk, joik og folkedans

18 000

2 560

20 560

ROM - for kunst og arkitektur

1 387

43

1 430

Rom for dans

1 548

48

1 596

Samspill - International Music Network

929

29

958

Skoleskipet Christian Radich

4 287

133

4 420

Stiftelsen Fotogalleriet

1 119

35

1 154

Stiftelsen Horisont/Mela

5 000

155

5 155

Tegnerforbundet

1 490

46

1 536

ULTIMA - husleietilskudd

1 778

55

1 833

ULTIMA - Oslo Contemporary Music Festival

4 789

148

4 937

Unge Kunstneres Samfund (UKS)

2 817

87

2 904

Videreutvikling av DogA

1 000

 

1 000

Voksenåsen - kulturvirksomhet

750

 

750

Østnorsk Jazzsenter

2 428

75

2 503

Øyafestivalen

1 754

54

1 808

Oslo

1 483 350

102 080

1 585 430

 

 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Norsk Folkemuseum med 9,7 millioner kroner, fra 87 millioner kroner til 96,7 millioner kroner.
 • Tilskuddet til Den Norske Opera & Ballett foreslås økt med 48,2 millioner kroner, herunder 14,5 millioner kroner til økte kostnader i forbindelse med endringer i overenskomstene og 20 millioner kroner til økt husleie som gjelder vedlikehold. Regjeringen foreslår et tilskudd på 488,6 millioner kroner i 2011 til Den Norske Opera & Ballett.
 • Til Oslo-Filharmonien foreslås en økning i tilskuddet på 10,56 millioner kroner, herunder 6,9 millioner kroner til økte kostnader i forbindelse med endringer i overenskomstene. Det foreslås et tilskudd i 2011 på 128,5 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Nationaltheatret med 6,8 millioner kroner, fra 155,1 millioner kroner til 161,9 millioner kroner.
 • Tilskuddet til Riksscenen – scene for nasjonal og internasjonal folkemusikk, joik og folkedans øker i budsjettforslaget med nærmere 2,6 millioner kroner, fra 18 millioner kroner til 20,56 millioner kroner.
 • Til Dansens Hus foreslås en økning på 1,5 millioner kroner til 32,6 millioner kroner i 2011. Tilskuddet til Cosmopolite og Black Box foreslås med en økning på nærmere 0,4 millioner kroner. Tilskuddet til Nordic Black Theatre foreslås økt med 0,5 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 0,75 millioner kroner til prosjektet Det Multi Norske ved Det Norske Teatret.
 • Det er et kulturpolitisk mål at kultur skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av økonomiske, sosiale og andre skillelinjer. Det foreslås bevilget 1,6 millioner kroner til kunst og kultur i Groruddalen. Formålet er økt deltakelse blant barn og unge som i dag i liten grad deltar i kunst- og kulturaktiviteter. Det legges spesielt vekt på å rekruttere nye grupper, blant annet barn og unge fra familier med lav inntekt.
 • 535 millioner kroner er foreslått til riksvei 150 Ulvensplitten – Sinsen. Av dette er 325 millioner kroner forutsatt stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet, som nå har et kostnadsoverslag på nær 3,5 milliarder kroner, omfatter nytt hovedveisystem og nytt lokalveisystem i området. Ring 3 skal legges i tunnel mellom Økern og Sinsen (Lørentunnelen), Østre Aker vei legges i tunnel forbi Økern (Økerntunnelen), og det skal etableres flere nye lokalveiforbindelser for å forbedre trafikkavviklingen. Prosjektet omfatter også ny hovedrute for gang- og sykkelvei mellom Ulven og Sinsen. I tillegg skal Økern T-banestasjon utvikles til et viktig kollektivknutepunkt. De forberedende arbeider på prosjektet startet i februar 2005. Det ventes nå at hele prosjektet vil være åpnet for trafikk i 2013.
 • Til E18 Bjørvikaprosjektet foreslår Regjeringen å bevilge 142,1 millioner kroner. I tillegg er det lagt til grunn 200 millioner kroner i bompenger fra Oslopakke 3. 2011 er siste år med statlig bevilgning. Anleggsarbeidene startet sommeren 2005. Tunnelen under Bjørvika og Bispevika ble åpnet for østgående trafikk i april 2010 og for vestgående trafikk i september 2010. Hele prosjektet vil etter planen stå ferdig i 2013/2014.
 • 60 millioner kroner i bompenger fra Oslopakke 3 er avsatt til E18 Sydhavna. Det legges opp til anleggsstart høsten 2011, med sikte på at prosjektet kan åpnes for trafikk i 2013. Prosjektet omfatter bygging av nytt kryss på E18 Mosseveien med planskilt rundkjøring. Fra krysset skal det bygges ny bru ned til havna. I tillegg skal Mosseveien utvides på en om lag 900 meter lang strekning for å få plass til kollektivfelt i begge retninger. Bygging av gang- og sykkelveier inngår også i prosjektet.
 • For 2011 er det satt av midler til å starte byggingen av gang- og sykkelveier langs E18 mellom Fiskevollbukta og Ulvøya bru.
 • I budsjettforslaget er det lagt opp til å videreføre trafikksikkerhetstiltakene på E6 mellom Ryen og Teisen. Det blir også foreslått midler til bygging av kollektivfelt på E6 ved Klemetsrud.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 557 millioner kroner i 2011 til Osloprosjektet. Prosjektet startet i 2009 og omfatter en grunnleggende fornyelse og opprusting av jernbaneinfrastrukturen i Oslo-området. For å oppnå ønsket kvalitet er det behov for tiltak både på strekningen Lysaker – Etterstad, medregnet Oslo S og Oslo-tunnelen, og på strekningene Oslo S – Lillestrøm (Hovedbanen), Oslo S – Ski og Lysaker – Asker (Drammenbanen). Kostnadsrammen for disse tiltakene er nå om lag 2,1 milliarder kroner. I 2011 videreføres det omfattende fornyingsarbeidet. Det planlegges også å stanse togtrafikken på store deler av strekningen Oslo S – Etterstad og gjennom Oslo-tunnelen i om lag fem uker neste sommer.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 366,3 millioner kroner til nytt dobbeltspor Oslo S – Ski. I beløpet inngår 180 millioner kroner til ombygging av Ski stasjon i forbindelse med ny ”grunnrutemodell for Østlandet” og 186,3 millioner kroner til videre planlegging av Follobanen, Oslo S – Ski.
 • I 2011 er det planlagt å bruke om lag 90 millioner kroner til investeringer i ny og forbedret kundeinformasjon på jernbanestasjonene. Dette omfatter blant annet Oslo S.
 • Samferdselsdepartementet støtter forslaget fra Styringsgruppen for Oslopakke 3 om bruk av midler i 2011, medregnet et låneopptak på 500 millioner kroner. Departementet legger til grunn at framtidige renteutgifter ved et låneopptak i 2011, må dekkes gjennom reelle omprioriteringer fra andre tiltak i Oslopakke 3. Før det kan tas stilling til oppstart av nye prosjekter etter 2011, er det viktig at det blir etablert et opplegg for porteføljestyring med et system for mål- og resultatstyring med etterprøvbare mål og indikatorer. I tillegg må det etableres kriterier for prioritering av tiltak og en finansieringsplan for Oslopakke 3. Dette systemet må fastsettes slik at det kan ligge til grunn for arbeidet med rulleringen av handlingsprogrammet for Oslopakke 3 i perioden 2012-2015. Det er behov for god økonomisk styring av pakken, og prioriteringer må skje innenfor disponible rammer. På denne bakgrunn legger Samferdselsdepartementet ikke opp til at Stortinget skal ta konkret stilling til utbygging og prioritering av tiltak etter 2011 på nåværende tidspunkt. Departementet vil komme tilbake til hvordan den finansielle situasjonen skal håndteres videre og hvilke framtidige prioriteringer som skal gjøres. Dette går fram av Samferdselsdepartementets vurdering av ”Handlingsprogram 2011-2014 – forslag fra styringsgruppen for Oslopakke 3”. Vurderingen er tatt inn forslaget til statsbudsjett for 2011.
 • Bygging av R6 i regjeringskvartalet startet i 2009. Arbeidene forsetter i 2011 med en foreslått bevilgning på 354 millioner kroner. Planlagt ferdigstillelse er 1. halvår 2012.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 6 millioner kroner til oppfølging av loven om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (Markaloven), en økning på 2 millioner kroner sammenlignet med 2010.
 • Til forvaltning av verneområder er det på landsbasis lagt inn en styrking på 20 millioner kroner som blir fordelt utover fylkene.
 • Verdiskapingsprogrammet knyttet til verneområdene i Norge blir videreført på samme nivå som i 2010 i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet. Til sammen utgjør dette 25 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår å sette av 3 millioner kroner til verdiskapingsprogrammet knyttet til kulturminner, for å sammenfatte og formidle erfaringer fra fase 1, samt utrede grunnlaget for en eventuell fase 2. Sikring av Pilegrimsleden som går fra Oslo til Trondheim skal gis særskilt prioritet.
 • Helse Sør-Øst RHF får økt basisbevilgningen med 399 millioner kroner tilsvarende om lag 1,4 prosent aktivitetsvekst og opptrappingsplan rus med 11 millioner kroner. I tillegg kommer tilskudd gjennom aktivitetsbaserte ordninger som ISF og poliklinikk.
 • Regjeringen foreslår å videreføre bevilgningen på 5,5 millioner kroner til områdesatsing på lavterskeltilbud i Groruddalen og Søndre Nordstrand. Siktemålet for satsingen er å styrke innvandrerbefolkningens helse gjennom tiltak som fremmer fysisk aktivitet, gode kostvaner og god tannhelse. Tiltak rettes mot risikogrupper i innvandrerbefolkningen, og satsingen omfatter flere delprosjekter. Satsingen involverer fire bydeler i Groruddalen og bydel Søndre Nordstrand.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddene til regionale odontologiske kompetansesentre i tannhelsetjenesten med 4 millioner kroner.  Innbyrdes fordeling mellom Troms, Sør-Trøndelag, Oslo, Hordaland og Aust-Agder er ikke avklart.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 0,5 millioner kroner til hvert av landets fylker ved de regionale folkehelsepartnerskapene ved fylkeskommunen for kanalisering til lokale lag og foreninger.
 • Regjeringen foreslår å styrke toll- og avgiftsetatens grensekontroll ved å bevilge 21,9 millioner kroner til anskaffelse av en mobil skanner til bruk i Tollregion Oslo og Akershus. Toll- og avgiftsetaten har høstet gode erfaringer med bruk av skannere, både som enkeltstående verktøy og i kombinasjon med andre kontrollmetoder. En mobil skanner vil bidra til effektiv utnyttelse av kontrollkapasiteten da den i tillegg til bruk i havneområdet vil kunne benyttes ved de forskjellige godsterminalene og ved jernbaneterminalen. Kontroll med skanner bidrar også til smidigere og raskere trafikkavvikling, blant annet uten unødvendige forsinkelser ved lossing av gods, noe som gir fordeler både for næringslivet og etaten.
 • Regjeringen og Oslo kommune har en felles satsing i Groruddalen med mål om å bidra til en bærekraftig byutvikling, synlig miljøopprusting og bedre levekår. Det er i perioden 2007–2010 årlig bevilget 43 millioner kroner over Kommunal- og regionaldepartementets budsjett til tiltaket. Husbanken forvalter ordningen. Lokalt utvikles samarbeid mellom bydeler, beboere, organisasjoner, borettslag, næringsliv og statlige og kommunale instanser for å bedre bokvalitet og levekår i utsatte områder i Groruddalen. Regjeringen foreslår at satsingen videreføres med 43 millioner kroner også i 2011.
 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 59 millioner kroner til gratis kjernetid i barnehager i Oslo.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på om lag 11,5 millioner kroner (11,5 millioner kroner i 2010) til regional utvikling på kapittel 551, post 60. Beløpet inkluderer en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeidet (Interreg). Midlene til dette formålet er likt fordelt mellom fylkeskommunene som deltar i det enkelte program.
 • Regjeringen foreslår å øke budsjettet til Oslo politidistrikt med 86 millioner kroner (4,7 prosent) fra saldert budsjett i 2010. Av dette utgjør pris- og lønnsvekst ca. 61 millioner kroner. Styrkingen skal blant annet gå til 22 stillinger til studenter som er ferdig utdannet fra Politihøgskolen sommeren 2011 og helårsvirkning av 20 stillinger som ble opprettet i 2010 til nyutdannede fra Politihøgskolen.
 • Som følge av stadig større utfordringer når det gjelder omfang og kompleksitet på oppdragene til Politiets sikkerhetstjeneste (PST), fikk PST i 2010 styrket bevilgningen med 20 millioner kroner for å kunne ivareta pålagte oppgaver, blant annet i forbindelse med arbeidet med kontraterror og livvakttjenesten. Regjeringen ser det som nødvendig å videreføre styrkingen også i 2011, og foreslår derfor å øke PSTs bevilgning med 20 millioner kroner.
 • Regjeringen vil styrke politiet og har derfor økt opptaket til Politihøgskolen. I 2007 og 2008 ble det tatt opp 432 studenter. I 2009 ble opptaket økt til 552 studenter. I 2010 ble opptaket økt til 720 studenter. Det høye opptaket på 720 videreføres også i 2011. Politiutdanningen foregår i Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.
 • Regjeringen ønsker at personer som ikke oppfyller vilkårene for opphold i landet skal kunne returneres raskt, og foreslår å styrke arbeidet med tvangsmessig retur av personer uten lovlig opphold i Norge med 70 millioner kroner i 2011. Måltallet for tvangsmessige uttransporteringer foreslås økt fra 3 700 i saldert budsjett 2010 til i overkant av 4 600 i 2011.
 • For å styrke arbeidet mot mobil og organisert kriminalitet foreslår Regjeringen å opprette et nytt statsadvokatembete ved Det nasjonale statsadvokatembete for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet.
 • Det skal oppføres nytt aktivitetsbygg ved Oslo fengsel. Planlagt byggestart er 2. halvår 2011 og forventet ferdigstillelse 1. halvår 2013. I budsjettforlaget fremmes en kostnadsramme på 154,8 millioner kroner og et bevilgningsforslag på 15 millioner kroner.
 • I tråd med Regjeringens strategi for å styrke lokale og regionale kompetansesmiljøer i Forsvaret gjennom å lokalisere sentrale staber og funksjoner ved operative baser ute i landet, er det besluttet utflytting av tre stabselementer som i dag er lokalisert i Oslo:
  • Generalinspektøren for Heimevernet med tilhørende stabsfunksjoner flyttes til Terningmoen leir ved Elverum i Hedmark.
  • Sjefen for Kystvakten med tilhørende stabsfunksjoner flyttes og samlokaliseres med én samlet operativ kystvaktledelse til Sortland.
  • Sjefen for Forsvarets informasjonsinfrastruktur (Sjef INI) med tilhørende stabsfunksjoner flyttes til Jørstadmoen ved Lillehammer og samlokaliseres med  Forsvarets kompetansesenter for kommando og kontroll informasjonssystemer (FK KKIS).
 • Aktiviteten ved Hans Majestet Kongens Garde knyttet til vaktholdet av kongehuset videreføres.
 • Forsvaret opprettholder satsingen på ENØK i bygningsmassen og gjennomfører ENØK-tiltak over hele landet. I prosjektene bygges eksisterende varmesentraler basert på fossilt brensel om til varmesentraler som benytter mer miljøvennlige og kostnadseffektive energibærere. ENØK-arbeidene på Huseby leir videreføres.
 • Hærens krigsskole videreføres på Linderud.
 • Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02 videreføres.
 • Forsvarets stabsmusikkorps videreføres i Oslo.
 • Som et ledd i satsingen på vedlikehold og utbedring av de nasjonale festningsverkene, vil arbeidet med å utbedre eksisterende murer og bygninger på Akershus festning videreføres i 2011. Det pågår også arbeider for oppgradering av bygning 39 på Akershus festning. Prosjektet ble vedtatt ved Stortingets behandling av investeringsproposisjonen våren 2009 innenfor en kostnadsramme på 121 millioner kroner. I tillegg ble det i 2010 igangsatt et prosjekt for å øke undervisningskapasiteten i Linderud leir. Det er planlagt å bruke ca. 100 millioner kroner på planlagte og igangsatte byggeprosjekter i Oslo.
 • Regjeringen foreslår å videreføre Akershus festning som en del av et levende byområde. Stiftelsen Akershus festning for kunst og kultur gjennomfører en rekke kulturarrangementer på festningen. Støtten til stiftelsen videreføres i 2011 på 2010-nivå med 1,7 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår et samlet budsjett for Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på om lag 750 millioner kroner i 2011. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontorer i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. NVE har forvaltningsansvar for vann- og energiressursene i Norge. NVE har også forvaltningsansvar for å forebygge skader fra flom og skred. NVE skal gjennom sin forvaltning, sitt tilsyn og ved videreutvikling av regelverk fremme en sikker, effektiv og miljøvennlig energiforsyning.

 

 

Anslag på vekst i frie inntekter

 

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2010-2011 er anslått til 3,9 prosent, regnet fra revidert nasjonalbudsjett 2010. På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2010 økt med 0,8 milliarder kroner i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Beregnes veksten med utgangspunkt i anslag på regnskap 2010 anslås veksten fra 2010 til 2011 nominelt til 3,6 prosent.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2011 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent, og er regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2010 (RNB) og i forhold til anslag på regnskap 2010. Alle vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene.

Ved fordeling av skatteinntekter for 2011 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2009. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2010. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Beregnet ut fra anslag på regnskap er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2011 anslått til 0,7 prosent. For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2010-2011), Grønt hefte for 2011 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Anslaget for kostnadsveksten i kommunesektoren (deflator) i 2011 er 2,8 prosent.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

 

 

Oslo kommune

 

Vekst i frie inntekter fra 2010-2011

Fra 2010-2011 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunesektorens frie inntekter på 3,9 prosent (fra RNB 2010). Oslo anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,8 prosent. Fra anslag på regnskap 2010 er veksten i kommunesektorens frie inntekter 2011 på 3,6 prosent, Oslo anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,4 prosent.

 

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Sett under ett hadde Oslo i 2009 utgiftskorrigerte frie inntekter på 110 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsakelig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd og skjønnstilskudd. Oslo kommune har relativt høye skatteinntekter.

 

Finansielle indikatorer

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for sektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2009 var på 3,0 prosent. Oslo hadde i 2009 i et netto driftsresultat på 3,2 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunesektoren var 2,7 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Oslo hadde en netto lånegjeld i 2009 på 23 382 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet var 39 014 kroner per innbygger.

 

Nominell vekst i frie inntekter for Oslo som kommune og fylkeskommune

 

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

2009

Netto

lånegjeld

2009

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2009

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2011

(1 000 kr)

Vekst fra RNB

2010-2011

Vekst fra anslag

på regnskap 2010-2011

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

%

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

%

Fylke

               

03 Oslo

   

113

4 542 130

131 934

3,0

111 517

2,5

Kommune

               

0301 Oslo

   

109

24 735 704

1 276 265

5,4

1 187 169

5,0

                 

Oslo samlet

3,2

23 382

110

29 277 834

1 408 199

4,8

1 298 686

4,4

For Oslo er det brukt konserntall for netto driftsresultat og netto lånegjeld

 

Kolonne 1: Nettodriftsresultat i prosent av driftsinntektene 2009
Kolonne 2: Nettolånegjeld 2009 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2009
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2011, 1000 kroner
Kolonne 5: Vekst RNB 2010 til 2011, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 6: Vekst RNB 2010 til 2011, nominell prosentvis vekst
Kolonne 7: Vekst anslag på regnskap 2010 til 2011, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 8: Vekst anslag på regnskap-2010 til 2011, nominell prosentvis vekst

Til toppen