Nyheter

06 October 2009 - Statsbudsjettet 2011

– Norge har klart seg bedre enn de fleste andre land gjennom finanskrisen. En hovedoppgave for den økonomiske politikken er å holde sysselsettingen oppe og arbeidsledigheten nede. Dette har vi lykkes godt med. Nå bygger vi videre på disse gode resultatene. Statsbudsjettet for 2011 er et ansvarlig budsjett for å sikre arbeidsplasser, velferd og verdiskaping sier finansminister Sigbjørn Johnsen.