Særfradrag for store sykdomsutgifter

Skattytere som kan dokumentere at de i løpet av inntektsåret har utgifter på grunn av varig sykdom eller varig svakhet hos dem selv eller noen de forsørger på minst 9 180 kroner, kan få et særfradrag lik utgiftenes størrelse. Det er ingen grense oppad på fradragets størrelse. Alle skattytere må dokumentere at merutgiftene det kreves fradrag for, skyldes sykdommen.

Foreldre med funksjonshemmede barn omfattes ikke av minstebeløpet for dokumenterte utgifter på 9 180 kroner dersom merutgiften skyldes tilsynskostnader. Det innebærer at det gis særfradrag fra første krone for dokumenterte merutgifter til tilsyn som skyldes funksjonshemmingen.