Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Afghanistan

Norge har et stort sivilt og militært engasjement i Afghanistan. Om lag 500 personer deltar i den militære ISAF-operasjonen, og Regjeringen foreslår at det bevilges 750 millioner kroner til sivil bistand i Afghanistan. Dette er samme nivå som i perioden 2008 – 2010.

Konflikten i Afghanistan kan ikke vinnes militært eller gjennom utviklingsbistand alene, men må først og fremst løses politisk. En politisk løsning må inkludere alle landets etniske grupper, og den må være forankret i Afghanistans naboland.

Hovedmålet for det norske engasjementet er å bistå afghanske myndigheter i deres ansvar for å sikre stabilitet, sikkerhet og utvikling i landet. Regjeringen vektlegger afghansk kompetansebygging innen landsbygdutvikling, utdanning, styresett, energi og reform av sikkerhetssektoren. Regjeringen vil prioritere innsats for å bedre likestilling og bidra til økt innsats for anti-korrupsjon. Afghanernes egen utviklingsplan og afghanske prioriteringer legges til grunn for den videre satsingen. Inntil 20 prosent av norsk bistand til Afghanistan skal gå til Faryab-provinsen, hvor Norge har et særskilt militært ansvar.

Det er fortsatt store behov for humanitær hjelp i Afghanistan. Regjeringen vil opprettholde en høy norsk humanitær innsats for å bidra til at afghanere i nød får nødvendig beskyttelse og assistanse og står bedre rustet til å møte humanitære kriser.

Se også Operasjoner i utlandet