Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Afrika

Regjeringen foreslår å bevilge 2 618,5 millioner kroner over kapittel 150 Bistand til Afrika i 2011. I tillegg går betydelige deler av andre bevilgninger til Afrika, blant annet til bevilgninger til ren energi og helseinnsats.

Regjeringen følger opp utviklingssamarbeidet med land i Afrika med spesiel oppmerksomhet på kapasitetsbygging og overføring av kunnskap på områder der Norge har spisskompetanse. Støtten til energisektoren og til klimatilpasning med vekt på jordbruket foreslås trappet opp. Med Regjeringens forslag vil Norge fortsatt bidra til å styrke landenes evne til å levere velferdstjenester innen helse og utdanning, primært gjennom budsjettstøtte og sektorstøtte, i tillegg til støtte gjenom internasjonale organisasjoner. For Nigeria, Tanzania og Malawi foreslås det særskilt støtte til arbeidet for å nå tusenårsmålene for redusert barnedødelighet og bedring av mødrehelse. Støtten til hiv- og aidsarbeidet videreføres med hovedvekt på regionale tiltak.

Krig og konflikt er den største trusselen mot vekst og fattigdomsbekjempelse i Afrika. Støtten til konflikthåndtering, fredsbygging og kampen mot seksualisert vold har derfor høy prioritet. Norge har et sterkt engasjement på Afrikas Horn, i Burundi, Den demokratiske republikken Kongo, Uganda og Sudan. I Sudan er oppfølging av fredsavtalen en viktig politisk utfordring frem mot den planlagte folkeavstemningen om status for Sør-Sudan i 2011. Afrika er også prioritert for den norske klima- og skogsatsingen, og Kongo-bassenget er særlig viktig. Afrika er prioritert innenfor satsingen på ren energi og klimatilpasning i 2011.

Se også FNs tusenårsmål, Fred og forsoning og Hiv og aids.