Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Alkoholavgift

Foruten å skaffe staten inntekter har alkoholavgiftene som mål å begrense alkoholforbruk som bidrar til helsemessige og sosiale problemer. Flertallet i Særavgiftsutvalget (NOU 2007:8) anbefalte å øke alkoholavgiftene reelt, selv om det uregistrerte forbruket kunne øke. Avgiftene er ikke blitt økt siden utvalget la frem sin konklusjon. Regjeringen foreslår derfor å øke avgiftene med 5 prosent reelt for 2011. Dette innebærer en avgiftsøkning (inkludert mva.) på 3,05 kroner for en 6-pakning med 0,33 liter øl, 3,70 kroner for en 0,75 liter svakvin (14 volumprosent) og 15,05 kroner for en 0,70 liter flaske brennevin (40 volumprosent).

For nærmere omtale av forslaget vises det til Prop. 1 LS (2010-2011) Skatter og avgifter 2011 avsnitt 4.3.