Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Anstendig arbeid

Regjeringen følger opp strategien for anstendig arbeid (Decent Work) og styrking av arbeidstakeres rettigheter gjennom et eget prosjekt i Utenriksdepartementet. Temaet løftes og forankres i både utenriks-, utviklings- og handelspolitikken. Norge arbeider sammen med Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) for å styrke arbeidstakeres rettigheter globalt, arbeidet for sosial dialog og trepartsamarbeid mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og myndighetene. Norge retter oppmerksomheten særlig mot samstemthet mellom ulike politikkfelt som berører arbeidslivet, bedre styresett og kvinners rettigheter og likestilling.

Se også Kvinner og likestilling i utviklingssamarbeidet.