Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Apanasje

Regjeringen foreslår en apanasje på 9,3 millioner kroner for HM Kongen og HM Dronningen i 2011. I 2010-budsjettet var summen 9 millioner kroner. Bevilgningen skal dekke personlige utgifter for kongeparet, blant annet utgifter i forbindelse med diverse offisielle oppgaver og vedlikehold av egne eiendommer.

For HKH Kronprinsen og HKH Kronprinsessen foreslår Regjeringen en apanasje på 7,8 millioner kroner i 2011, mot 7,5 millioner kroner i 2010.

Se også Kongehuset.

Les mer i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets fagproposisjon.