Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeids- og utdanningsreiser – forsøksordning

Regjeringen foreslår at forsøksordningen med arbeids- og utdanningsreiser videreføres i 2011. For å kunne videreføre det anslåtte nivået av mottakere i 2010, foreslår Regjeringen at det bevilges til sammen 26 millioner kroner til ordningen i 2011. Dette er en økning på 7,4 millioner kroner i forhold til budsjettet for 2010.