Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidsmarkedstiltak

Arbeidsmarkedstiltakene skal bidra til å redusere omfanget av langvarig ledighet og til at personer som i dag står utenfor arbeidslivet kan komme i arbeid. Arbeidsmarkedstiltakene omfatter både tiltak rettet mot arbeidsledige med behov for arbeidsrettet bistand og tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne. Tiltakene kan deles inn i:

  • Avklaring av bistandsbehov
  • Arbeidspraksis
  • Opplæring
  • Oppfølging
  • Lønnstilskudd
  • Varige tiltak
  • Arbeidsrettet rehabilitering

Situasjonen på arbeidsmarkedet er viktig i vurderingen av nivået for arbeidsmarkedstiltakene. Budsjettrammen for 2011 gir rom for om lag 71 200 plasser i gjennomsnitt.