Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidsstyrke

Arbeidsstyrken er summen av antall sysselsatte og arbeidssøkere uten arbeidsinntekt (arbeidsledige) i Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU). Arbeidsstyrken var om lag uendret fra 2008 til 2009. Regjeringen anslår at arbeidsstyrken i Norge vil øke med om lag ¼ prosent fra 2009 til 2010, og om lag ¾ prosent fra 2010 til 2011.

Se også omtale i Nasjonalbudsjettet 2011, kapittel 2.5.