Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arkiv

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til arkivformål med 14,7 millioner kroner. Av dette går 14 millioner kroner til Arkivverket, herunder 3 millioner kroner til sikring av elektroniske arkiv.

Den samlede bevilgningen til arkivformål i budsjettforslaget for 2011 er 310 millioner kroner.

Se også Digitalisering – Arkivverket og Nasjonalbiblioteket.