Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arter og naturtyper

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til arbeidet med prioriterte arter og utvalgte naturtyper med 10 millioner kroner, til 48 millioner kroner for 2011. Virkemidlene prioriterte arter og utvalgte naturtyper er sentrale i naturmangfoldloven, og setter oss i stand til å ta mye bedre vare på naturmangfoldet enn tidligere. Blant annet er det etablert to tilskuddsordninger for prioriterte arter og utvalgte naturtyper.