Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Artsdatabanken

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Artsdatabanken med 5 millioner kroner. Midlene vil blant annet gå til å sluttføre en svarteliste for fremmede arter i Norge i 2011, og til videreutvikling av Artsobservasjoner hvor interesserte har lagt inn store mengder data om forekomst av arter i norsk natur.