Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Balkan

Norge er en viktig støttespiller for den internasjonale innsatsen for fred, forsoning og stabilitet på Vest-Balkan. Til ODA-godkjente land på Vest-Balkan foreslås det bevilgninger på til sammen 500 millioner kroner i 2011. Gjennom denne bistanden skal Norge støtte demokratiske og institusjonelle reformer som er nødvendige for at landene skal komme videre mot medlemskap i EU og Nato, samt støtte forsoningsprosesser og arbeide for økonomisk utvikling.