Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Barnehager – foreldrebetaling

Regjeringens mål er at prisen for en barnehageplass skal være så lav at alle som ønsker det, skal ha råd til å ha barn i barnehage.

Regjeringen foreslår derfor å videreføre maksimalprisen på samme nominelle nivå som i 2010. Maksimalgrensen på foreldrebetalingen for en heltidsplass i 2011 vil med dette utgjøre 2 330 kroner per måned og 25 630 kroner på årsbasis. Dette tilsvarer en reell nedgang i foreldrebetalingen på om lag 70 kroner per måned fra 2010 til 2011 for en heltidsplass i barnehage. Det er foreslått å bevilge 263,5 millioner kroner til formålet i 2011.

Les mer i Kunnskapsdepartementets fagproposisjon programkategori 07.30.